Anton J. Geesink

20 jaar lid van het I.O.C.

 

20 November , tijdens de NOC-NSF ledenvergadering is er stil gestaan bij het feit dat Anton Geesink 20 jaar I.O.C. lid is.

Zowel I.O.C. President Hr Dr. J. Rogge , als ook ere voorziter van het I.O.C. de Hr J.A. Samaranch spraken via een videoboodschap hun waardering ,dank en felicitaties uit.

Ook de speech van NOC NSF voorzitter Erica Terpstra maakte indruk en Anton J. Geesink was in zijn dankwoord erg erkentelijk voor alle lof die men hem deed toekomen.

 

                    

Terug