Toen ik te horen kreeg dat K. Kooman bezig was met een biografie over mijn vader te schrijven heb ik hem één e-mail gestuurd.
Daarin het volgende : u moet schrijven wat u wilt het enige wat ik vraag is : schrijf de waarheid.

Natuurlijk kom ik hier van op aan.

Na het boek vluchtig te hebben doorgebladerd heb ik het maar weggelegd.
Biografieën van Kees Kooman dient ment met een korreltje zout te nemen.

Hier enkel passages :

Echtpaar Geesink verblijft op een camping maar declareert wel de kosten van een 5sterren hotel. 


Het I.O.C. huurt kamers af voor de I.O.C. leden, die mogen zij gebruiken.
Maken zij hier geen gebruik is het ook goed , echter zij krijgen geen financiële vergoeding 
als ze hier geen gebruik van maken of ergens anders willen verblijven.


Geesink laat het IOC betalen voor de hotelkamers van zijn kinderen.

Ik ben zeer selectief met het gaan naar de OS want ik vind die speciale prijs voor familieleden van I.O.C.
leden voor het verblijf in het hotel nog altijd aan de prijs ( rond de 200 euro per nacht).
Wij krijgen helemaal geen kamers voor niets , enige wat wij krijgen is de accreditatie
 voor toegang tot de wedstrijden.


Geesink heeft een goed betaald vrijwilligers baan.

Toon aan !!!
Bewuste leugen !!

Anton jr werkt parttime in een surf -ski shop.
Zelfs het feit dat ik importeur ben van één van de gerenomeerde merken van windsurfzeilen is hem ontgaan.

.
Een oud medewerker komt met allemaal verhalen over hoe slecht Pa is, voor het gemak vergeet deze persoon te vermelden dat hij met de Noordenzon verdween met een reuzeschuld achterlatend ( zowel aan mijn vader als ook aan de Gemeente Utrecht).
En terwijl de vrouw van deze ex medewerker in de woning boven de sportschool op hun pas geboren dochtertje aan het passen was,
was hij beneden met dames onder de douche bezig.

Tegen dit soort mensen is mijn vader niet aardig.

Wij hebben brieven ontvangen van personen die door Kooman in het boek worden aangehaald
als ware het als of hij  met deze personen gesproken zou hebben.
Zij melden nooit met Kooman gesproken te hebben. 

Koomans reactie hierop (citaat e-mail)
ik heb de familie ..... diverse keren gebeld en steeds was het antwoord dat hij zeer beslist niet mee wilde werken.
Van diverse vrienden van hem hoorde ik dat hij en Anton gebrouilleerd zijn, dat heb ik op band staan.

Bewust suggestief :  net doen of je met de persoon in kwestie hebt gesproken terwijl het
om info uit de 3 of 4e hand gaat over een issue van meer dan  45 jaar geleden.

Ik hoefde niet verder te lezen het was voor mij duidelijk Kooman deugt niet en is gewoon een journalist 
die net als veel andere journalisten in Nederland  het niet meer zo nouw nemen met de 
Code voor de Journalistiek en die weten dat het meer oplevert indien je 
Anton neersabelt dan dat je hem op zijn merites beoordeeld.

Kooman wilde geen contact opnemen met het I.O.C. omdat zoals hij zelf zij :
dan alleen maar positieve verhalen te horen zou te krijgen.
Nee, Kooman praat liever niet met de organisatie waar mijn vader al 23 jaar voor werkt, hij praat liever met 
vrienden van vrienden van vrienden die een mening geven over 
iets waar ze zelf niet bij waren en wat 45 jaar geleden is voorgevallen.

Kooman is niet alleen.
De totale sportjournalistiek bevind zich mijns inziens op een hellend valk..
In koor zingen ze Geesink kan er niets van.
In koor zingen ze andere bestuurders zijn geweldig. 
Zonder ook maar met onderbouwing te komen ( niet voor het een en niet voor het ander).
Niemand uitgezonderd , journalisten die feiten achter houden omdat dit niet mag uitkomen (en aantoont dat mijn vader 
toch wel gelijk heeft) zijn geen uitzondering.
Mart Smeets laat het niet na om altijd te vermelden , Geesink was een groot sporter maar 
besturen kan hij niet. Maar concreet wat dan niet deugd blijft uit:
Tegelijkertijd voorkomt diezelfde meneer dat Geesink in beeld komt.
in 20 jaar avond televisie ( tijdens Olympische Spelen ) is Neerlands hoogste sport official 
nog nooit als gast uitgenodigd.
Zo wordt je een journalist die zijn hoge salaris waard is !!!

 Ik zal jullie zeggen waarom Geesink niet deugd, hij voorkomt dat geld uit Den Haag 
ongecontroleerd word uitgegeven.
En dat word niet prettig gevonden daarom moet Geesink´s geloofwaardigheid aangetast worden.
Geesink doet wat iedereen die met gemeenschapsgeld omgaat zou moeten doen.
Zo zorgvuldig mogelijk met dit geld omgaan.

En omdat het CBF  ook de regels "ruim"  interpreteert komt alle druk bij mijn vader te liggen.


H. Blankert  volgens 2e kamerlid Vos een hoofdrolspeler in de bouwfraude:
Wilde tientallen miljoenen euro´s uitgeven voor bouwprojecten op Papendal.
Omdat Pa deze plannen onzorgvuldig en misschien wel onnodig vond 
ging dit niet door.
Daar maak je geen vrienden mee.
Indien zorginstelling Philadelpia een Geesink in hun bestuur zou hebben gehad 
zouden ze in 2008 geen 23 miljard euro zijn kwijtgeraakt.
Leuke is dat de verantwoordelijk persoon (Hr F. Brink) tot 
2005 penningmeester was van NOCNSF.
Nog leuker is indien jullie even gaan zoeken wie er toezichthouders zijn/waren
ten tijde van het "kwijtraken"van deze miljarden bij deze
zorginstelling.
En wie er plaats heeft in de raad van toezicht, Clemence Ross van Dorp , als staatsecretaris wilde zij een onderzoek starten naar
Philadelpia om later toe te treden tot de raad van toezicht Philadelphia.
Ook E. Terpstra hield toezicht.
Onder dit toezicht kon de Hr Brink dan ook tientallen miljoenen
kwijtraken.
Ruud Vreeman ook ex bestuurslid NOCNSF , afgezet als Burgermeester van Tilburg.
Het feit dat geen enkele sportjournalist ook maar stelt (durft te stellen) misschien heeft Geesink wel 
een financieel debacle voorkomen is verdacht.
Zelfs dit soort berichten doet bij de journalisten geen belletje rinkelen.

Altijd staat het vast het zijn superbestuurders.
Echter nog nooit is er zoveel geld verdwenen  als nu,
onder toezicht van deze superbestuurders.

Hoor en wederhoor : Bestaat niet.
Onafhankelijkheid :  niet van toepassing.
Journalistiek zelfreinigend ?  Ja als een koekenpan in een TEL SELL commercial .
De raad van de Journalistiek heeft niets eens het fatsoen om te antwoorden op vragen die ik stel.
En dat is de algehele tendens van de journalisten,
Hear no evil , see no evil.
Gewoon nergens meer op reageren want zodra men reageert kan men niet meer
zeggen : Wir haben ess nicht gewust !!

Nou jullie weten het hoor !!!

Er word vaak gesteld : onafhankelijke journalisten zijn essentieel in een democratie.
Ik zeg :  momenteel vormen de journalisten juist een gevaar voor democratisch Nederland.

Anton J. Geesink Jr.

O ja, ik ben niet zoals Kooman,  alles wat ik zeg kan en mag gecontroleerd worden en U
hoeft niet naar vrienden van vrienden van vrienden , maar gewoon direct bij mij.

 

 

Reactie van de schrijver op bovenstaande :

----- Original Message -----
From: "Kees Kooman" <keekoo@wxs.nl>
To: <tb265043@iocnetherlands.com>
Sent: Friday, August 28, 2009 12:42 PM
Subject: Even iets recht zetten


Even iets recht zetten, beste Anton. Een bevriende jurist maakte me erop
attent dat je op de officiële website van je vader mijn goede naam door het
slijk probeert te halen. Vooral de zin ŒBiografieën van Kees Kooman dient
men met een korreltje zout te nemen¹ is lasterlijk. Zoals je misschien weet,
heb ik veel meer boeken geschreven dan alleen dat van je vader.

In een goede biografie komen niet alleen maar de goede kanten van een
persoon boven water, maar ook zijn negatieve eigenschappen. Wie ik ook
spreek: iedereen vindt het boek over je vader niet doorslaggevend negatief.
Dat komt, omdat ik veel vrienden, kennissen, Japanse fans en familie heb
gesproken. Maar vanzelfsprekend komt ook de Œvijand¹ aan het woord. Zoals je
kunt lezen (maar dat heb je niet gedaan) heb ik meer dan honderd
getuigenissen opgetekend. Je vader blijkt standvastig, eigenwijs,
voorbeeldig, soms grappig, maar heeft uiteraard ook slechte kanten. Zoals
ieder mens.

Ik heb alleen maar gebruik gemaakt van informatie, bevestigd door meerdere
bronnen. Naar aanleiding van één brief van een Œvriend¹ die vertelt dat hij
nooit met mij heeft gesproken, probeer je nu het hele boek in twijfel te
trekken. Die Œvriend¹ heb ik meerdere keren proberen te spreken, maar
telkens zei zijn vrouw dat hij Œhet niet meer wist¹ en Œdat het al zo lang
geleden was¹, terwijl het slechts ging om zoiets onschuldigs als het
meespelen in een film. Ik begreep die houding niet, totdat diverse mensen
(ook vrienden) mij vertelden dat deze man niet meer Œon speaking terms¹ was
met je vader. Nu gold dat wel voor meer kameraden van weleer, misschien ook
wel mede door het standvastige karakter van je vader.

Je oordeel ŒBiografieën van Kees Kooman dient men met een korreltje zout te
nemen¹ vel je op ongenuanceerde wijze, want je hebt het boek Een killer in
kimono niet eens gelezen. Voor de goede orde meld ik je dat je vader de kans
heeft gekregen het manuscript te lezen (dat was namelijk onze afspraak),
maar dat hij op het laatste moment afzag van die mogelijkheid. ŒOm de
integriteit van de schrijver te waarborgen¹, zoals hij zich bij die
gelegenheid uitdrukte. Ik verzoek je hetzelfde te doen, en de laster van je
website binnen tien dagen te verwijderen. Je mag wat mij betreft jouw
Œrecensie¹ laten staan, maar dan wel met deze reactie van mij erbij.

Hartelijke groet uit Ee, Kees Kooman, 25 augustus 2009